neděle 3. června 2012

JAK NA POCHVALU?

JAK NA POCHVALU?

Nejupřímnější a nejefektnější způsob vyzdvižení kvalit člověka a jeho práce je prostá a zdánlivě obyčejná pochvala. Tato kouzelná formulka dokáže pohnout Zemí. Nevěříte?

S pochvalou se setkáváme ve svém životě už od útlého dětství. Má za úkol kladně ohodnotit co jsme udělali, nebo uznat zásluhy v nějaké naší činnosti. V poslední době se setkávám s postojem lidí, který nepochopitelně staví pochvalu na nějaké skoro nedosažitelné místo v žebříčku odměn. Přitom k pochvale máme důvod skoro v každý okamžik svého dne. Pochválit můžeme prodavačku v obchodě, že nás s úsměvem a rychle obsloužila; kolegyni, že nám včas předala podklady pro další práci; zákazníka, že se při jednání pokusil na problém podívat z našeho úhlu pohledu; kamaráda, že přišel přesně na schůzku; manželku, že uvařila výbornou večeři; děti, že nakreslily pěkný obrázek…. A spousty, spousty dalších možností…
Pochvala může mít několik podob:

- Verbální (slovní) – „Ten oběd se ti moc povedl.“ „Dnes Ti to moc sluší.“ „Ten tvůj návrh je převratný.“

- Neverbální (gesta) – úsměv, objetí, potlesk, poplácání po zádech, zvednutý palec

- Peněžitá, nebo hmotná odměna – prémie, medaile, čestné uznání, akademický titul

Jak vlastně pochvala funguje? Zkusme se vrátit do dětství a vzpomeňme si na nějaký okamžik, kdy jsme byli svými rodiči pochváleni. Vybavuje se nám ta čistá radost, až euforie z uznání našich „autorit“. Vnímáme, jak ten pocit pro nás byl nejvíc, co jsme mohli v tu chvíli dostat? Podobně si můžeme vybavit opravdu upřímnou pochvalu našeho nadřízeného, kdy vyzdvihl naši práci? Co to s člověkem dělá?

V prvním okamžiku je to odměna, která potvrzuje naše schopnosti, a která především nás přesvědčuje o našich kvalitách a zvyšuje naši sebedůvěru. O takovéto okamžiky se později často opírá naše sebevědomí. Druhým aspektem pochvaly je motivace k zvyšování našich úspěchů, a to především zase v našem vnímání sebe sama. Poslední dopad pochvaly, který jsem vypozoroval, je určitý závazek, který nám nedovoluje polevit a který následně slouží jako kontrola úrovně našich výsledků (na pochvalu se dobře zvyká).

Motivace pochvalou je jeden z nejsilnějších impulzů k udržení a dalšímu zlepšování výkonu, a to ať už v zaměstnání, v partnerství, nebo při výchově dětí. Tento aspekt se často přehlíží a ve vzájemné komunikaci výrazně převažuje prvek kritiky. Součástí takové pochvaly může být i malý dárek, případně jiná maličkost, která slovní vyjádření vhodně doplní.

Jak „uvařit“ pochvalu:

- Chvalme upřímně a od srdce; nikdy nechvalme účelově a jen „na oko“

- Nenadsazujme zásluhy chváleného; chvalme bez přehánění; mohlo by dojít k zesměšnění chváleného, mohl by se stát terčem posměchu (a následně i vy)

- Požijme pro pochvalu správná a jasná slova; nebalme pochvalu do tisíce pochvalných zpěvů; nepoužívejme strojený tón; buďme upřímní

- Neudělejme z chválení pevnou tradici; pochvala by měla překvapit a potěšit

- Nezapomeňme pochvalou motivovat

- Pochvala by měla následovat bezprostředně po výkonu, který hodnotíme

- Snažme se najít důvod k pochvale postupně u všech ve skupině; nevytvářejme nevhodným vyzdvihováním primány, nebo outsidery

- Buďme vnímaví, někteří lidé mají problém pochvalu přijmout; nestresujme nesmělého člověka dlouhými okázalými projevy díků; chvalme taktně

Někteří z nás nemají přirozené vlohy chválit, protože se sami s pochvalou ve svém životě setkávali zřídka. S touto skutečností jde většinou ruku v ruce i neschopnost pochvalu přijmout (ale o tom později). Každopádně je nezbytné, se tomuto umění naučit, protože lidé ji k životu a udržení si životní pohody občas potřebují. Například u dítěte, které vám přinese obrázek, ve kterém tak tak poznáte, která strana je horní a která dolní, byste neměli použít kritiku, ale naopak motivující pochvalu. Může totiž u dítěte velmi snadno dojít k vytvoření si programu, který mu po zbytek života bude říkat, že malovat neumí, a nikdy nebude. Těchto získaných „pravd“ se člověk velmi těžko následně zbavuje.

Proč nedokážeme chválit

- v našem předchozím životě jsme nebyli často chváleni

- zažili jsme na vlastní kůži ve spojitosti s pochvalou nějaký negativní pocit, a tím pádem i celá pochvala pro nás není pozitivní

- byli jsme utvářeni prostředím, kde dělat věci správně a dokonale je automatické, a za to přece není potřeba chválit; znevažování pochvaly a stavění ji mimo dosah

- máme zažitý model, že pochvala je oprávněná pouze v případě vysoce mimořádného výkonu; nesmí se s ní plýtvat

Lepší je výčitka od chytřejšího, než pochvala od hloupějšího.     (Marcus Aurelius)

Strach z pochvaly

Často se stává že, neumíme pochvalu přijmout, neumíme se k ní postavit a nevíme jaký k ní zaujmout postoj. Přitom, pokud je to pochvala upřímná a zasloužená, je to jedna z nejjednodušších a nejpříjemnějších věcí na světě. V okamžiku, kdy negativní pocity (emoce) nám brání ve vychutnání si okamžiku uznání, toto hodnocení pro nás nemá žádný význam. Pochvalu si tak nepřipustíme. Současně s ní si do života nevpustíme ani její dopady – vnímání zasloužené odměny, zvýšení sebevědomí, motivaci.

Mezi důvody, proč nám může být pochvala nepříjemná, patří:

- stud z přijímání veřejného hodnocení

- vnímání pochvaly jako trapné

- předpoklad, že po pochvale přijde pád

- strach, že po pochvale bude následovat vyšší požadavek na výkon

- strach ze závisti, případně narážek ostatních v kolektivu

- předpoklad že za pochvalu si „nic nekoupím“

Odmítnutím chvály je přání být chválen dvakrát.           (Francois Duc de la Rochefoucauld)

Jak přijmout pochvalu

- upřímnou pochvalu si pusťme k sobě; posilme si sebevědomí; nechme se motivovat k dalším úspěchům

- neodmítejme ji, neznevažujme její hodnotu a význam (to nestojí za řeč; to by dokázal každý; to se ti jen zdá)

- když máme pochyby o pochvale, řekněme to hned (neznevažujme pochvalu s odstupem času; když máme pocit, že není upřímná, poukažte na fakt, že za pochvalou vidíte skrytý cíl hodnotitele; když si myslíte, že by měl být v souvislosti s vaším hodnocením pochválen ještě někdo, navrhněte to)

- chovejme se přirozeně (dívejme se druhému do očí; nebojte se popsat své pocity; udržme soulad slov s neverbálním projevem)

- za pochvalu poděkujte, ale nepřehánějte to

Doufám, že ve vašem životě bude pochval přibývat a věřím, že si je dokážete lépe užít.

D.H.


Žádné komentáře:

Okomentovat